Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth, help neu gyngor am weithgareddau hamdden i blant neu ofal plant yng Nghaerdydd, ond nad ydych yn gwybod lle i ddechrau, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth am ddim am amrywiaeth eang o opsiynau o ran gofal plant a gweithgareddau i blant rhwng 0-20 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach. Rydym hefyd yn cynnig help a chyngor ar dalu am ofal plant a gweithio ym maes gofal plant.

Chwiliwch ein cyfeirlyfrau

Gofal Plant

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am ofal plant yng Nghaerdydd

Sefydliadau Cymorth

Gwybodaeth ddiweddar a chywir am wasanaethau cymorth i chi a’ch teulu

Gweithgareddau Plant

Digwyddiadau i blant a theuluoedd yng Nghaerdydd

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ystafell Penfro, Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road, Caerdydd, CF24 5RR
Ffôn: 029 2035 1700 | E-bost: info@caerdydd.gov.uk

Facebook

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS shared TJ's Roller Skating Limited's post. ... See MoreSee Less

**Saturday Family Roller Skating Cardiff** We have cut our price in half this Saturday Cardiff house of sport CF11 8AW £3 per skater inc skate hire To book skate hire text 07716 031830 All ages and abilities welcome Children under 16yrs must be accompanied by an adult.

View on Facebook

Education Begins at Home ... See MoreSee Less

Please share our #readytolearn video full of ideas and suggestions for children starting primary school this year

View on Facebook

Cardiff 2017 Jobsfair / Ffair-Gwaith Caerdydd 2017

Wednesday 6 September / 10:00 – 14:00 / St. David’s Hall / Free Admission

Over 1,000 jobs from leading employers in the Care, Hospitality, Security and other sectors. Into Work support from the City of Cardiff Council: - Help to get online - CV Clinic - Taster training sessions.

www.facebook.com/events/1340681609333838

Dydd Mercher 6 Medi / 10:00 - 14:00 / Neuadd Dewi Sant /
Mynediad am ddim

Dros 1,000 o swyddi gan gyogwyr blaenllaw yn y sectorau Gofal, Lletygarwch, Diogelwch ac eraill. Cymorth i Mewn i Waith gan Gyngor Dinas Caerdydd: - Help i fynd ar-lein - Clinig CV - Sesiynau rhag as i hyfforddiant

www.facebook.com/events/1340681609333838
... See MoreSee Less

View on Facebook